Bel 073 - 523 1221

Visie

Veilige, milieuverantwoorde en kosteneffectieve verkeersdeelname vereist een organisatiebrede benadering. De Verkeersveiligheid Groep Nederland besteedt dan ook expliciet aandacht aan een bewuste houding ten aanzien van verkeersveiligheid van alle betrokkenen op operationeel en op management niveau.

In de trainingen en online applicaties staat het aanleren van een anticiperende en probleemvoorkomende rijstijl centraal. Focus is het verhogen van het verkeersinzicht en het verbeteren van de risicoperceptie. Monitoring en terugkoppeling van resultaten vormen een essentieel onderdeel van het leerproces.

De werkwijze van de Verkeersveiligheid Groep Nederland is gebaseerd op de meest moderne inzichten ten aanzien van effectieve gedragsbeïnvloeding en duurzame verkeersveiligheid.

De opleidingen van de Verkeersveiligheid Groep Nederland worden klimaatneutraal uitgevoerd.