Spec. deskundigheid winterdienst

Op aanvraag

Veilig strooien en schuiven in onvoorspelbare weeromstandigheden.

Deze training is speciaal ontwikkeld voor chauffeurs van de gladheidsbestrijding. Uw chauffeurs worden zich bewust van hun rol in de winterdienst. Met deze training voldoen uw chauffeurs aan de CROW norm en zijn zij in staat op een veilige manier te werken. De Verkeersveiligheid Groep Nederland is een door CROW Kennis platform gecertificeerd opleider.

Klik hier om contact op te nemen

Trainingsprogramma

Theorie

 • Bewustwording winterdienst, rol en verantwoordelijkheden van de chauffeur
 • ARBO wetgeving, rechten en verplichtingen, juridische aansprakelijkheid
 • Methoden en materialen
 • Werken met sneeuwploegen
 • Werken met sneeuwborstels
 • Het gladheidbestrijdingsplan
 • Strooimiddelen, strooiroutes en opslag, milieueffecten
 • Prioriteiten en verkeersveiligheid
 • Onderhoud materieel voor, tijdens en na de uitruk, voor, tijdens en na het strooiseizoen

 

Praktijk

 • Op- en afbouw strooier en sneeuwploeg
 • Voertuigcontrole en onderhoud
 • Laden en lossen van dooimiddelen
 • Praktijkbeoordeling

 

Uitvoering
Er wordt getraind met het materieel van de uitvoerende dienst. Deze dienen voorzien te zijn van een strooier en een schuiver.

Code CBR/CCV: U38(1)
Duur: 1 dag
Waarde nascholing: 7 theorie-uren
Tarief: Op aanvraag, tarief is exclusief 21% BTW en kosten registratie nascholing (à € 17.40 per persoon, per dag)