Code 95: Voor wie is de richtlijn?

De Richtlijn vakbekwaamheid geldt voor alle beroepschauffeurs in het goederen- en het personenvervoer die wonen of werken binnen Europese Unie.

Vrijgesteld van nascholing zijn:

  • bestuurders van lesauto’s voor zover de les is gericht op het behalen van een rijbewijs
  • bestuurders van landbouwvoertuigen
  • bestuurders van voertuigen met een max. toegelaten snelheid van 45 km/h
  • bestuurders van voertuigen die getest worden na reparatie e.d.
  • bestuurders van voertuigen die ingezet worden bij defensie, burgerbescherming en brandweervoertuigen
  • bestuurders van de rijdende bibliotheek, rijdende medische keuring of andere mobiele kantoorruimte (max. 50 km per uur)

Gezamelijke verantwoordelijk van werkgever en werknemer
Formeel is de rijbewijsbezitter verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn of haar vakbekwaamheid. In het beroepsgoederenvervoer en in het personenvervoer is echter bij cao geregeld dat de werkgever zorg draagt voor de nascholing. In de praktijk betekent dit dat de werkgever de nascholing betaalt en dat de werknemers zich conformeren aan de keuze van de trainingen die de werkgever selecteert.

Vervallen vrijstellingen
Bestuurders geboren voor 1 juli 1955 konden tot februari 2015 via een administratieve procedure Code 95 laten bijschrijven op hun rijbewijs om te voldoen aan de richtlijn of kregen de code 95 bijgeschreven als zij hun rijbewijs toch al moesten verlengen in die periode. Inmiddels is de vrijstelling vervallen en moet iedere chauffeur die nog geen Code 95 bijgeschreven heeft op het rijbewijs deze op reguliere wijze verkrijgen.Voorheen bestond er ook een uitzondering voor bestuurders die minder dan 12 uur per week reden. Deze uitzondering is geheel vervallen. Alle chauffeurs, ongeacht het aantal uren wat zij maken, moeten voldoen aan de richtlijn.