Hoe regel ik de nascholing

U bepaalt zelf hoe u invulling geeft aan de verplichte nascholing en hoe u deze organiseert. De Verkeersveiligheid Groep Nederland ondersteunt haar klanten met verschillende tools die de keuze, organisatie, planning en registratie van de trainingen eenvoudiger maakt.

CCV examenhuis: bijschrijving nascholingsuren controleren
Op https://mijn.ccvexamenhuis.nl kunnen beroepschauffeurs zelf controleren of de gevolgde nascholingsuren zijn bijgeschreven. Om in te loggen maken zij gebruik van hun DigiD code.

Nascholing biedt kansen

Ondanks het verplichte karakter biedt de nascholing ook kansen. Kansen op meer veiligheid binnen de organisatie; vermindering van schades en brandstofkosten en een beter bedrijfsresultaat. De Verkeersveiligheid Groep Nederland adviseert u hierover graag. Om zoveel mogelijk voordeel te hebben van de nascholing kiest u bij voorkeur trainingen die aansluiten bij de werkzaamheden van uw chauffeurs en bij de doelstellingen van uw onderneming.

Neem contact op met een van onze professionals

Inventarisatie opleidingsbehoeften
Om mee te tellen als verplichte nascholing moet een training gecertificeerd te zijn door toezichthouder CCV. CCVheeft 180 trainingen gecertificeerd die meetellen als verplichte nascholing. De Verkeersveiligheid Groep Nederland kan u ondersteunen bij de keuze van de trainingen met behulp van onze quick scan. De quick scan is een compacte risico-analyse die eventuele risico’s in kaart brengt en zicht geeft op de opleidingsbehoeften.

Veel chauffeurs zijn in het bezit van ADR, VCA, BHV en/of EHBO diploma’s. De intitiele trainingen en de herhalingscursussen van deze opleidingen vallen vaak ook onder de verplichte nascholing evenals de verplichte trainingen voor bijvoorbeeld het werken met de autolaadkraan, kiepauto of hoogwerker. De Verkeersveiligheid Groep Nederland helpt u bij het afstemmen van de trainingen op opleidingsdoelstellingen. Door trainingen op elkaar af te stemmen, onderwerpen te herhalen of juist uit te diepen en uw chauffeurs te betrekken bij de trainingen kunnen resultaten behaald en behouden worden.

Hoe pak ik de nascholing aan?

U bepaalt zelf hoe u invulling geeft aan de verplichte nascholing. De enige eis die gesteld wordt is dat uw chauffeurs, om hun vakbekwaamheid te behouden, per vijf jaar vijf nascholingstrainingen moeten volgen waarvan één training een praktijkcursus moet zijn.

Om zoveel mogelijk voordeel te hebben van de nascholing kiest u bij voorkeur trainingen die aansluiten bij de werkzaamheden van uw chauffeurs en bij de doelstellingen van uw onderneming. De Verkeersveiligheid Groep Nederland streeft er naar om samen met u de resultaten van de trainingen zoveel mogelijk en zo langdurig mogelijk binnen uw onderneming te borgen. Het afstemmen van de trainingen op elkaar, herhaling en verdieping helpen hierbij. Dat kan het beste met behulp van een meerjarig opleidingsplan. Bovendien bent u dan altijd verzekerd van voldoende opleidingscapaciteit. Vanzelfsprekend blijft het mogelijk om in de loop van de vijf jaar flexibel invulling te geven aan het afgesproken opleidingsplan. Verandert de situatie van uw onderneming of is er sprake van gewijzigde opleidingsdoelstellingen dan houden wij hier bij de uitvoering van de trainingen rekening mee.

In het informatieblokje ‘wat kost de nascholing’ vindt u hiervan een voorbeeld.

Opleidingscapaciteit
In Nederland is CCV, onderdeel van CBR, vanuit de overheid belast is met de implementatie van en controle op de uitvoering van de Europese Richtlijn vakbekwaamheid. In verband met een te verwachten tekort aan trainingscapaciteit adviseert CCV jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Binnen de vijfjarige opleidingsovereenkomsten zijn de klanten van de Verkeersveiligheid Groep Nederland altijd verzekerd van voldoende capaciteit.

Online Richtlijn planner: plannen en registeren

De online Richtlijn planner helpt vervoersondernemers grip te houden op de verplichte nascholing. Scholingsuren worden, ongeacht de opleider, geregistreerd en werkgevers hebben altijd een actueel overzicht van de opleidingsstatus van de chauffeurs. Eventuele opleidingsachterstanden worden met een email alert aan gerapporteerd. Daarnaast worden in de online Richtlijn planner trainingsdata en -locaties open gesteld zodat werkgevers zelf hun chauffeurs kunnen aanmelden.