Duurzame inzetbaarheid

Vanaf € 129 Aanmelden mogelijk vanaf 1 persoon

De vervoersbranche is in beweging en heeft te maken met continue verandering op het gebied van techniek, wetgeving en klanteneisen.
Dit vraagt veel van u en van uw medewerkers. In hoeverre medewerkers mee kunnen én willen veranderen bepaalt voor een groot deel het succes en de toekomstbestendigheid van uw onderneming.

Klik hier om te boeken

Code 95 Training
Deze training stimuleert medewerkers om zélf de keuze te maken om te werken aan hun inzetbaarheid. Dat betekent eigen regie waarbij men zelf verantwoordelijkheid neemt voor gezond gedrag en het verbeteren van prestaties, door zich continu aan te passen aan wat nodig is. Voor nu én voor later.

Het programma

  • Duurzame inzetbaarheid
  • Inzetbaarheid ‘nu en later’
  • Schijf van 5: de factoren die van invloed zijn op duurzame inzetbaarheid
  • Fysieke en mentale belasting
  • Voorkomen van overbelasting
  • Arbowet en -regelgeving
  • Gezond werken, werkhoudingen en -technieken in theorie en praktijk
  • Pro-activiteit en eigen regie
  • Persoonlijk actieplan duurzame inzetbaarheid

Code 95
De training telt mee voor de Code 95 voor 7 theorie-uren

SOOB
Transportbedrijven ontvangen €100,- subsidie per deelnemer

Aanmelden: mogelijk vanaf 1 persoon
Locatie: Rosmalen
Duur: 1 dag
Waarde nascholing: 7 theorie-uren
Tarief: exclusief 21% BTW en kosten registratie nascholing (à € 17.40 per persoon, per dag)