De digitale tachograaf

Vanaf € 99 Aanmelden mogelijk vanaf 1 persoon

De training geeft inzicht in de werking en de bediening van de digitale tachograaf. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de rij- en rusttijden en de consequenties bij overtreding ervan. Hierdoor leren uw chauffeurs beter welke mogelijkheden de tachograaf biedt.

Locatie: Rosmalen, Rotterdam Heerenveen of Lelystad
Duur: 1 dag
Waarde nascholing: 7 theorie-uren

Klik hier om te boeken

Trainingsprogramma

  • Arbeidstijdenwet & Arbeidstijdenbesluit vervoer
  • Actualisatie EG verorderingen EEG 561/2006 en 3812/85
  • AETR
  • Overstappen van analoog naar digitaal
  • Bevoegdheden van controlerende instanties
  • Werking en bediening digitale tachograaf
  • Onderhoud en reparatie tachograaf

Resultaat

Correct gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden van de moderne digitale tachograaf

Aanmelden: mogelijk vanaf 1 persoon
Locatie: Rosmalen, Rotterdam Heerenveen of Lelystad
Duur: 1 dag
Waarde nascholing: 7 theorie-uren
Tarief: exclusief 21% BTW en kosten registratie nascholing (à € 17.40 per persoon, per dag)